Vice ordföranden i Kungälvs kommunstyrelse, Maria Kjellberg Bordahl, miljöpartiet, förklarar varför hon ställt sig positiv till att ledningen uppförs som luftledning och att den sambyggs/parallellbyggs med Vattenfalls befintliga 130 kV-luftledning i Valler/Solberg i Romelanda över älven till Ale kommun.

Platsen är Norrmannebo Fritidslokal, Fridhem, kl 18.30, onsdagen den 11 november.

LRF bjuder på enklare förtäring.

Välkomna!

Birgit Jönsson, företagsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se