Onsdagen den 18 november träffade Sofia Karlsson, Lars Gezelius och Ingrid Pettersson från LRFs regionstyrelse Gunilla Levén, regionutvecklingsnämnden och ansvarig för bl a utbildning och Gunnar Lidell, naturbruksstyrelsen. Även Gabriella Bosjnakovic, oppositionsråd i Vara deltog.

Vi fick god tid på oss att samtala om den strukturomvandling som naturbruksgymnasierna i VG genomgår just nu. Till grund ligger förändringen i lagen om gymnasieutbildningar som kom 2011.

Gunnar Lidell uttryckte själv att naturbruksstyrelsen varit lite för tunga i fötterna under för många år och det måste nu redas ut. Utbildningen måste utvecklas och VG-regionen jobbar aktivt för en kvalitétshöjning.

När det gäller vuxenutbildningen pågår samtal med kommunerna i VG för att få till ett så bra samarbete som möjligt. För det är via kommunernas system som eleverna kommer, även när det gäller regionens vuxenutbildning. När det gäller vuxenutbildningen så gäller det även här att utveckla, i samarbete med branschen för att få anställningsbar personal till våra företag.

Vi pratade även om vad som kan göras för att höja attraktionen, både till jobben och till utbildningarna inom de gröna näringarna. Syokonsulenterna pekades ut som en viktig grupp. De måste ha en korrekt och positiv bild av det moderna lantbruket för att vilja hänvisa eleverna till våra utbildningar.

Men det ligger också ett ansvar på oss alla, för vilken bild vi sänder ut av vår bransch och de gröna näringarna.

Stallbergs Lantbruk AB är ett imponerande företag där ägarna började förändra avelsarbetet redan flera år innan bygget för att få kor som passade in i det nya systemet. Över huvud taget hade de förberett sig på allt som de kunde styra över tillsammans med sin personal. Visst fanns det en del som inte gått som planerat med själva bygget och den tekniska utrustningen i början men allt har stabiliserat sig efter hand.

Som ett tecken på att de ändå haft god kontroll över situationen kan ses att det var endast under två månader som det blev ett tapp i mjölkproduktionen. Gården ligger idag på en snittproduktion på 12 100liter/ko/år.

Korna mjölkas av sex Lelyrobotar och ytterligare två robotar står på tur att installeras inom en snar framtid. För att lösa situationen med den höga avkastningen kommer även ytterligare en mjölktank att installeras.

Stallbergs Lantbruk har satsat på modern teknik i stor utsträckning och bl a kan nämnas de foderrobotar som själva går från foderladan, tvärs över gårdsplanen för att utfodra djuren och den ströåtervinning som ger besparingar för företaget.

När Mats Larsson blir tillfrågad om utvecklingsmöjligheter för företaget nämner han någon form av energiåtervinningsanläggning och ett eget tjurstall som eventuella vägar framåt.

Ingrid Pettersson, styrelseledamot LRF Västra Götaland, ingrid.pettersson.3@gmail.com