Som brukligt delade LRF kommungrupp i Lidköping ut priset till årets landsbygdsföretag. I år gick priset till Russelbacka Egendom AB. Motiveringen lyder:

”Russelbacka Egendom AB har genom att förena ett modernt sätt att bygga upp och leda företaget med starka släktband visat att tillsammans är man starka. Det finns ett tydligt engagemang hos ägarna och hög trivsel hos personalen.

Russelbacka Egendom AB vågar satsa i en för svenskt jordbruk osäkert tid med utvecklad och utökad produktion.

Dessutom är nu en ny generation redo att ta företaget in i framtiden.”

Russelbacka Egendom AB bedriver växtodling och svinproduktion med utgångspunkt från Russelbacka, Järpås. Växtodlingen omfattar ca 950 hektar och har som inriktning på spannmål och oljeväxter.

Just nu är ett andra slaktsvinstall under uppförande. Totalt kommer produktionen efter utbyggnaden omfatta 4 300 slaktsvinplatser. Gårdens specialitet är att föda upp ”Rapsgrisar”. Totalt sysselsätter Russelbacka Egendom AB 10 personer.

Dessutom tilldelades Mia Jonsson på Lilla Labäck priset som årets företagare. Mia bedriver grönsaksodling med sparris som sin främsta produkt.

Grattis säger vi till båda pristagarna!

Carl-Fredrik Svederberg, ordförande LRFs kommungrupp i Lidköping, carlfredrik@lackokungsgard.se