Under veckan har LRF Västra Götaland haft ett av sina återkommande samverkansmöte med Länsstyrelsen där aktuella frågor tas upp.

Noteringar från samverkansmöte 111110 >>