Försök har gjorts att få hit nye generaldirektören Björn Risinger att fortsätta den bra lyhördheten som påbörjats, men utan att lyckats. Planen är att göra ett nytt möte till våren och då måste ansvariga på Naturvårdsverket samt även ansvariga på Länsstyrelsen medverka.

Dagens möte handla om fortsatt påverkade marker utanför påverkansområdet samt svårigheter för brukare att sköta och dika sina marker, då Länsstyrelsens hållning att dika ses som märklig och ambivalent. Dikningen som Länsstyrelsen skulle gjort färdigt har avstannat sedan ett år tillbaka för det inte finns pengar. Kommentaren på det är att det kan inte den enskilde lantbrukaren svara på olika myndighetskrav.

Förslag finns på att Naturvårdsverket tar tillbaka hela sitt ansvar för sjön, då det finns ett missnöje med Länsstyrelsen plus att det är inte de som satt igång Hornborgasjöprojektet, sedan är det är lätt att skylla på varandra.

Personligen tycker jag det kan vara bra att Björn Risinger tidigare GD för Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, ser hur en våtmark som denna påverkar omgivningen, samt att man reder ut Hornborgasjön efter snart 20 års påverkan innan nya våtmarker anläggs på stora delar av svensk lantbruksmark som HaV föreslagit i vattendirektivet

Håkan ”HåPe” Persson, 0733-55 28 81, hakan.persson@spannfodagro.se