De fann information och ”råg i ryggen” för att nu ta samtalen med både sittande och nya ledamöter. Vem som kan väljas diskuterades mycket. Sakfrågor, geografi, och ”titel” ställdes mot engagemang.

En erfarenhet som delades mellan valberedare var acceptansen för att få en så allsidig styrelse som möjligt. Några skall bli tydligare i att fråga de nu valda ledamöterna vad de ville ha mer av i styrelsen.

Diskussioner om att sammarbeta över lokalavdelningsgränser i stället för att slå ihop gled över till valberedarna själva. Resultatet blev att några valberedare kommer att stötta varandra i arbetet att bygga sin styrelse med stöd från andra sidan gränsen. Så mycket bra händer då kloka mäniskor möts.

Mats Bergling, LRF Västra Sverige, mats.bergling@lrf.se