För en av deltagarna var kvällen det första mötet som förtroendevald i LRF. Andra hade många års erfarenhet av både styrelseuppdrag och valberedning i.

Spridningen är en god grund för ett givande erfarenhetsutbyte. Den som sade sig alltid ringa till alla i sittande styrelse som en del av valberedningsarbetet fick medhåll. Om någon då säger sig inte vilja sitta kvar är det bättre att få reda på det i telefon än på årsmötet. Erfarenheter från att hålla kontakt med styrelseledamöter var endast goda. Det är ett sätt att bekräfta den som sagt sig ta ett uppdrag. Ett sätt att visa respekt.

Valberedarna underströk också vikten av att förmedla den egna inställningen om hur viktigt det uppdrag någon har eller erbjuds är. Här nämndes både politisk påverkan, trivsel och handling då olyckan är framme. Engagemanget denna kväll visade på en stark vilja att förmedla just det. En vilja som stärktes med strategier och argument när den egna utmaningen fick delas med andra. Kvällen blev både lång och givande.

Mats Bergling, LRF Västra Sverige, mats.bergling@lrf.se