Förra veckan tog Västerhavets vattendelegation (med bl a Monica Didriksson, LRF VG) beslutet att skicka en begäran till regeringen om att flytta på besluten om vattenförvaltningen ett år. Bakgrunden är bl a att det behövs mer tid för att utreda konsekvenser, kostnader och finansiering av åtgärderna. Dessutom har regeringen ännu inte har lämnat besked angående överprövningen av åtgärdsprogrammet som begärdes av Jordbruksverket och ett tiotal kommuner.

Läs mer här hur Monika Didriksson motiverar beslutet >>

Christer Jansson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se