Mötet var en del i en turné på åtta möten över landet där LRFs nya satsning presenteras. Fem nya tjänster ska stärka ägande- och brukanderätten såväl regionalt som nationellt. I Västsverige var temat för kvällen vatten, intrångsfrågor och bredband. Mötet gjordes i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och LRF Konsult och de sistnämnda representerades av Charlotte Helander, Jenny Alkvik och Erik Einarsson.

De gav flera råd kring hur man ska tänka som markägare när det kommer en exploatör och knackar på.

– Skriv inte på direkt, är vårt generella råd. Om man får ett avtal så bör man få villkor och ersättningar granskade. Ofta är motparten förhandlingsbar, berättade Jenny Alkvik.

Erik Einarsson jobbar med värdering av intrången och även där finns det goda möjligheter att höja sin ersättning. Helt enkelt genom att ta hjälp och nyttja alla de ersättningsposter som finns i lagstiftningen.

Även deltagarna bidrog med tips om hur man kan göra. En av dem hade gjort till en vana att alltid ta ut avgifter så fort någon ville göra något på hans mark. Så numer får han ersättning även för den tid han lägger ner i ett intrång.

– Vi måste sätta ner foten och inte vika ner oss. Då betalar de, sade han.

Ulf Wickström berättade om läget i den för Västsverige hetaste äganderättsfrågan just nu: vattenförvaltningen.  Han var mycket kritisk till det svenska sättet att hantera frågan:

– Andra länder navigerar i det här systemet för att komma ut så bra som möjligt. Medan Sverige är oerhört lojala mot regelverket.

Först ut att ta konsekvenserna av detta paket är den småskaliga vattenkraften:

– Runt om i landet förelägger man nu de här små verksamheterna och det är ett orimligt system. Man ska söka tillstånd som om verksamheten inte fanns och det är väldigt kostsamt. Vi oroar oss också för att om det blir dåligt för vattenkraften så kommer det bli katastrof om man ger sig på markavvattningsföretagen.

Ytterligare en fråga som är mycket aktuell är den snabba utbyggnaden av bredband på landsbygden. En utveckling som LRF applåderar, samtidigt som det är viktigt att det blir en bra hantering av markägarfrågan. Här är rådet att använda någon av de mallar som finns på Bredbandsforums hemsida. Såväl Coompanion som LRF Konsult har avtal som på ett bra sätt kombinerar nätägarnas och markägarnas intressen.

För den som vill jobba vidare med äganderättsfrågor, rekommenderas att använda studiecirkelformen, där Studieförbundet Vuxenskolan kan hjälpa till med material och upplägg.

Erik Evestam, äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se