Sammanfattning av gruppdiskussionerna vid torsdagens seminarium på Vara Konserthus med titeln ”Framtidens lantbruk i Västra Götaland”.

Vem är framtidens bonde?

  • Branschen behöver öppna upp och tänka bredare för att underlätta för generationsskifte/ägarskifte i lantbruksföretag.
  • Det är motsägelsefullt att de gröna näringarna har dålig lönsamhet samtidigt som markpriserna stiger.
  • Ska alla vara heltidsbönder? OK i framtiden med både heltids-och deltidsbönder.
  • En ingång till lantbruket kan vara att starta något i en liten skala. T ex grönsaksodling kräver få ha.
  • För att lyckas med ett stort lantbruk krävs bra anställda och då måste man vara en bra arbetsgivare/ledare/chef.
  • Attrahera framåt ungdomar till våra utbildningar genom att beskriva det moderna lantbruket korrekt. En hightech bransch som kräver smarta välutbildade människor.
  • Även mer typer av vidareutbildningar behövs.
  • Studievägledaren på grundskolan kan vara en inkörsport - eller avskräckare.

Framtidens bonde producerar inte mat utan också morgondagens möjligheter. Öppna landskap, drivmedel, energi, hälsa och sociala relationer, integration mm.

Civilsamhället har en stor roll i en levande landsbygd. Samverkan och samarbete är nyckelord.

En bonde är en person som har lösningen på framtidens utmaningar.

Ingrid Pettersson, styrelseledamot LRF Västra Götaland, ingrid.pettersson.3@gmail.com