Jaktvårdskonsulent Anders Nilsson, Södermanland var fördragande. Han tog upp hur grisen lever, skador på grödor och trädgårdar och inställningen till grisen. Fokus var på vildsvin i tätort och det är inget att hymla med att skadorna varit och är oacceptabla på flera håll i Göteborgsområdet. För att inte öka antalet grisar ska 80 - 90 % av årskullarna skjutas bort.

Mötena dominerades av jägare och var välbesökta. Från LRF deltog Stefan Brunander, Ronny Johansson, Bengt Borgström och Birgit Jönsson. Vårt budskap var att grisarna inte ska utfodras, jakttrycket ska vara hårt, behov av samordning mellan jägare och markägare/bönder och att (stora) skador på grödor inte är acceptabla.

Birgit Jönsson, företagsutvecklare LRF Västra Götaland, birgit.jonsson@lrf.se