Antalet fåglar minskar. Vad kan vi göra för att motverka det? En fallen ek är en fantastik källa till mat för många fåglar, det finns mycket gott innanför den ruttnande barken. Sätt upp holkar, fast inte öppningen mot stammen som Stenbeck sa, och rengör dem gärna på hösten. Sätt inte holken högre än att den kan nås utan stege. Så kallade lärkrutor gynnar lärkorna i det storskaliga odlingslandskapet. Och mata gärna småfåglarna.

Vi var överens om att de stora flockar av gäss som finns på många håll är ett problem, inte minst för jordbruket. Vadarna försvinner också när gässen invaderar.

På Getterön finns fina fågellokaler men den täckta tippen läcker miljögifter och i förlängningen skadar det fågellivet. Ett resultat av gamla synder.

Det var roligt att lyssna till en engagerad och rolig Janne.

Här finns lite tips för fler fåglar i jordbrukslandskapet >>

Elisabet Porse övertog klubban i avdelning, sedan tidigare var hon ordförande i kommungruppen.

Birgit Jönsson, företagsutvecklare LRF Västra Sverige och avgående ordförande i lokalavdelningen, birgit.jonsson@lrf.se