På det öppna årsmötet (där alla med­lemmar i kommunen har rösträtt) väljas kommungruppsordförande och styrelse samt kommunens fullmäktige till regionstämman måndagen den 21 mars i Vara. 

Dag, tid, plats och medverkande/program för kommungruppernas årsmöten - annons Land Lantbruk 160115 >>

Varje röstberättigad medlem samt lokalavdelningsstyrelser inom kommungruppen har motionsrätt till kommungruppens årsmöte. Beslut om motion till regionstämman fattas av årsmötet. Förslag om motion, skrivelse eller annan opinionsyttring får även väckas på årsmöte om minst två tredjedelar av årsmötet godkänner det. Andra ärenden måste framgå av kallelsen. Motion från medlem eller lokalavdelning skall skickas till kommungruppens styrelse senast 14 dagar före årsmötet.

Kommun med en lokalavdelning (Dals Ed, Grästorp, Gullspång, Härryda, Karlsborg, Lerum, Lysekil, Mölndal, Sotenäs, Strömstad, Tibro, Tjörn och Åmål) har redan haft sina kommungruppsårsmöten i samband med årsmötena i lokalavdelningarna.

Föreragningslista - årsmöten för kommungrupper inom LRF Västra Götaland >>

Kontaktuppgifter kommungrupper >>

Kommungruppernas hemisdor >>