Därför är det oerhört viktigt att det finns en förståelse för dennes vardag samt att man är medveten om sin roll som viktig del i företagandets utveckling på landsbygden där jord-och skogsbruk utgör basen.

Det sägs att den som äter pepparkakor blir snäll. Så därför överlämnade vi ett pepparkakshus, som flankerades av en tomte och en gris. Tomten symboliserar företagaren och grisen visar på värdet av en konkurrenskraftig djurproduktion i Sverige. Då Peter nu går vidare som chef på Jordbruksverket för distriktsveterinärerna så blir hans roll där att bidra till att det goda hälsoläget inom svensk djurhållning består men att regler som sänker vår konkurrenskraft på en global  marknad elimineras.

Avtackningen skedde i samband med att LRF Västra Götaland bjöd på tårta vid Skarakontorets Luciafirande.

Monica Didriksson, ledamot LRF Västra Götaland