En innovation som var med som berörde gröna näringarna lite extra var PeasonEarth. En teknik som ger mat, djurfoder, gödning och bränsle – av bönor! Tack vare en ny typ av tröska för svenska åkerbönor är det möjligt att skörda redan i augusti innan bönorna drabbas av sjukdomar. Tröskan är framtagen av SLU, Hushållningssällskapet i Skaraborg och några lantbrukare. Vill du veta mer om projektet ta en kontakt med Jan Lundh, PeasOnEarth, 0738-00 22 86.

Vill du veta mer om de andra innovationerna gå in på www.ekocentrum.se.

Clara Hyltbäck, kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se