Förslaget som lämnats som ett ”inspel” till regeringen innebär bl a att en branschfond inrättas för att stötta de verksamhetsutövare som åläggs åtgärder samtidigt som förenklingar ska ske av processen. Förslaget innebär klara förbättringar men det finns fortfarande frågetecken om förenklingarna av prövningssystemet och hur de verksamhetsutövare som redan fått föreläggande att pröva sina verksamheter.

Det återstår troligtvis en hel del att göra. Observera också att det bara är ett ”inspel” till regeringen och att frågan nu ligger hos regering och myndigheter. Energimyndigheten, Havs- och Vattenmyndigheten och vattenkraftsbolagen inkl SVAF står bakom förslaget. Mer information >>

Christer Jansson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se