Under 2015 har vi, med ett års försening, infört en reformerad politik. Alla pusselbitar i politiken har varit kända ett antal år men exakt hur de ska kombineras har dock varit föremål för förhandlingar i Bryssel under sommaren.

Affären mellan bonde och samhälle är egentligen inte överdrivet komplicerad. I vart fall inte för samhället. Redan i april månad gjorde alla bönder sina utfästelser för vad de skulle leverera av det samhället efterfrågar i en så kallad SAM-ansökan. Det var dock lite svårare än vanligt i år eftersom alla regler inte var helt klara men likväl inte ogörligt. I uppgörelsen ingår att samhället, i detta fall genom Jordbruksverket, ska göra sin del av affären, det vill säga betala ut huvuddelen av de utfästa ersättningarna, under december månad.

Bönderna kunde alltså redan i våras hantera nyheterna i politiken. De lovade att fullfölja affären och kunde inte räkna med några förlåtande gester vare sig om regler ändrades eller vädret blev extremt. Och det har de gjort. Nu behöver ersättningen för detta ut i våra lantbruksföretag av vilka många har en mycket ansträngd likviditets- och lönsamhetssituation.

Nu är vi framme då det är dags att betala och då är jordbruksverkets besked till landets bönder att var femte av er får inga pengar i tid. Motiveringen är makalöst dålig, Jordbruksverkets ”ursäkt” är att de ännu inte hunnit bygga erforderligt datastöd för att klara sin del av dealen! Vad som framstår som alldeles uppenbart är att verkets ledning inte förstått att prioritera frågan om att kunna betala i tid tillräckligt högt. Detta visar på ett oerhört lättsinne från verkets sida, i synnerhet som avvikelser från affärspartens, bondens, sida behandlas mycket fyrkantigt och absolut. Brist på respekt och affärsmoral är nog det allra snällaste som kan sägas om den hanteringen.

Nu är det tid för ansvar i form av både lärande och kompensation. Det som måste till nu är dels att Jordbruksverkets ledning visar att de lärt av den, ånyo, uppkomna situationen, dels att finna vägar för att i möjligaste mån kompensera de bönder som lider skada i år, förslagsvis genom att utbetalningarna tidigareläggs kraftigt kommande år.

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Götaland