Bertil Svensson kom och berättade om hur han bedriver ett produktionsskogsbruk med mycket naturvård. Bertil är en aktiv skogsägare och medlem i Naturskyddsföreningen där hans stora intresse är fåglar.

I sin skötsel av skogen har han fått fram fina biotoper där t ex tjädern trivs bra. Han berättade att det är på röjningsavdelningar där det är som mest fåglar och inte i gammelskogen. Vikten av att sköta skogen för framtiden från planta till gallring är viktig inför klimatförändringarna. Kontinuitetsskogsbruk hade han provat men med stora körskador därför har han lämnat den metoden.

Under kvällen gick han igenom hur man som skogsägare själv avsätter skog till biotoppskydd och lyfte fram KOMET som är form av frivillig avsättning där man får ersättning från skogsstyrelsen.

Katarina Johnsson, styrelseledamot LRF Västra Götaland, kjohnsson@live.se