LRF Konsult utökar verksamheten med mark- och miljörätt samt processrätt i Göteborg och blir tre jurister inom området från årsskiftet.

Kanske behöver du hjälp med intrång av en väg, ett naturreservat eller biotopskydd på din fastighet? Kanske har du hamnat i tvist med maskinleverantören, eller behöver hjälp med en granne som kör på din väg, struntar i att rensa sitt dike eller avverkar på deras fastighet?

Kort information om några av de ärendetyper som LRF Konsult hanterar >>