Pressmeddelande från LRF Västra Götaland och LRF Värmland 3 december 2015

Igår onsdag fattade Västerhavets vattendelegation beslut om åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer inom vattendirektivet. Delegationen följde, synnerligen glädjande för lantbrukarna och utvecklingen av matproduktionen i Västra Sverige, den linje som bl a LRF har förespråkat under mer än ett års intensivt arbete. Delegationen beslutade att skicka in åtgärdsprogrammet som underlag för regeringens bedömning utan att ta ställning till det. Delegationen bestämde också att skjuta på beslutet om nya miljökvalitetsnormer, som ska ses över inom ett år.

Regeringen beslutade den 19 november att de avser att pröva åtgärdsprogrammet på begäran från Jordbruksverket och ett flertal kommuner. Ansvaret för bedömningarna ligger nu helt hos regeringen, som nu måste ta ansvar för de avvägningar som ingår i besluten.

Regeringens beslut att ta över vattenförvaltningsbesluten om åtgärdsprogrammen och vattendelegationens i Västerhavet val att inte fatta övriga beslut, innebär en stor framgång för LRFs arbete. LRF anser att det är ett mycket positivt att regeringen väljer att pröva vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram. Förslaget till åtgärdsprogrammet inom vattendirektivet har varit kantat med flera brister och fått välgrundad kritik. Att regeringen uppmärksammar det och svarar med att pröva förslaget är i grunden något som alla som kämpar för bättre miljö och svensk livsmedelsproduktion borde applådera.

Flera ledamöter i Västerhavets delegation har visat stort engagemang och kämpat för frågor kopplat till helhetssyn, konkurrenskraft och livsmedelsproduktion jämfört med Vattenmyndighetens ursprungliga åtgärdsplan. LRF Västra Sverige är imponerat över det arbete som ledamöterna i delegationen utfört för att börja vända denna motsträviga skuta.

Fler kommentarer om konsekvenser av detta beslut ges gärna av Monica Didriksson, grisbonde i Töreboda, ledamot i Västerhavets vattendelegation, 070-205 65 38