Nu senast handlade radioinslagen om alla flyktingar som når/nått Malmö. Där ser sjukhusen fler svårbotade infektioner än i övriga landet. Vid ett annat tillfälle lade en läkare hela skulden på lantbruket, dock inte specifikt svenskt lantbruk.

Jag bifogar två inslag om antibiotika. Observera att t ex Uddevalla kommun köper in sin ost från Holland där antibiotika används i många gånger högre mängd (mest i förebyggande syfte).

Fira antibiotikadagen - Förbjud antibiotika till friska djur >>

DN-debatt - Stor skillnad i antibiotikaanvändning >>

I SR P4 Väst sändes också i helgen ett inslag om vart mjölken från korna blir av. Se bifogat “Vart går mjölken”, i inslaget nämndes om all ost som importeras. Märk också att mycket av yoghurt, fil och smör importeras. Där glömmer konsumenten att han/hon vill gynna svensk mjölk/svenska kor. 

När Kina nu i vinter har ekonomikris med bl a stort börsfall missgynnar detta ytterligare en prispress på svenska mjölkbönder. Du ser i bifogat “Vart går mjölken” att drygt 25 % av svensk mjölk i dag går till torrmjölk. Den säljs i huvudsak till Kina och Indien till ett ytterst lågt pris. Ännu lägre förväntas priset bli när börsen sjunker och sannolikt även Kinas valuta sjunker i värde. Ingen rolig nyårspresent till svenska mjölkbönder.

Ryssland köper ju inte heller livsmedel från EU-länder, det landet köpte tidigare betydelsefulla volymer av torrmjölk.

Det vi i Sverige kan göra är att stödja/köpa svensk konsumtionsmjölk samt svensk yoghurt, fil, ost, grädde och smör.

Nils Mellin
Ordförande LRFs kommungrupp i Uddevalla