Per-Arne Pettersson ledde som nyvald ordförande mötet, som genomfördes vid matsalsbordet i hans hem. Nästa styrelsemöte planerades i en annan del av kommunen, vid någon annan ledamots matsalsbord. Med flera nya i styrelsen är det ett snabbt sätt att lära känna varandra. Kommungruppen var också mån om att under året ha täta träffar för att inte tappa bort några viktiga frågor eller varandra. Är förtäringen lika god hos alla ledamöter är bara det ett gott argument för att vara med i Lerums kommungrupp.

De såg sig under det gångna året ha stärkt sina positioner gällande kontakter med kommunens politiker och tjänstemän, ett långsiktigt arbete som de ämnar ytterligare förstärka under året. Några i styrelsen kommer vid sidan av Per-Arne att vara extra aktiva i kommunhusets korridorer.

Både nya och gamla frågor var uppe till diskussion. Vattnet diskuterades i en rad olika vinklingar, från entreprenörers agerande, via dikningar till intrång. Andra frågor som diskuterades var ledningar och upphandling.

En sedan tidigare planerad aktivitet fick mötets godkännande och ytterligare några ska beredas. Några av frågorna kommer ledamöter att förbereda en kort dragning av till nästa styrelsemöte så att hela styrelsen blir uppdaterad.

Utmaningen de såg var att upprätthålla den energi och lust som delades vid detta upptaktsmöte, och jag tror att de kommer att lyckas.

Mats Bergling, företagarcoach LRF Västra Sverige