Detta var den fjärde träffen med den röda tråden att lyfta blicken och se framåt och hitta nya innovationer inom de gröna näringarna.

Kvällens föreläsare var bland annat Erik Jacobsson som är en av ägarna i Energifabriken. Han inspirerade till att det går att ha stora jordbruk och åkerier på fossilfria bränslen, såsom RME, HVO och grön el.

Även att det går att producera helt fossilfritt bröd som serverades på Almedalen i fjol, är bara ett exempel av de experiment dom gjort.

Ett av företagets värdegrunder är att man ska leva som vi lär. 95 000 liter fossila bränslen och eldningsolja har bytts ut mot förnybara alternativ på Energifabriken sammanlagt.

Han såg även att klimatpåverkan har blivit ett värdefullt mervärde vi lätt glömmer av att marknadsföra.

John Andersson, AgroVäst, en av projektledarna för ”Energigården” berättade kort om att de även skulle köra HVO på Uddetorps gamla maskinpark i år. Han uppmuntrade till att söka det nya Innovationsstödet från EU som inriktade sig på jordbruk, trädgård och renhållning som man kan ansöka tom 2020.  

Sedan var det binas tur. Kirsten Jansson gick igenom ytligt på vilken påverkan bin kan göra på skörd, nyttodjur, nya typer av grödor och den biologiska mångfalden. Det finns verkligen mycket att lära sig där! I framtiden kan grödor såsom aprikos och valnötter vara ett faktum.

Sist men inte minst var det den entusiastiske växtgenetikern Anna Westerbergh från SLU som tog ordet. Hon förklarade att det finns ett växande behov av växtförädling i världen, framförallt på grund av klimatförändringar och dess konsekvenser, som hur man får fram grödor som är fleråriga, som kräver mindre maskinkörning och grödor som är tåliga mot både torka och vattenmättnad.

Det hon menade på i stort var att vi har en stor genpool bland vilda släktingar och förfäder till de sorter vi har idag. Att det finns unika möjligheter att se tillbaka på förfädernas egenskaper som klarar framtidens utmaningar!

Nästa träff kommer äga rum i slutet av februari, då med temat ”Framtidens djurhälsovård”.

Den 3 mars på Kurorten, Falköping kommer även ”Bondegalan” äga rum. Håll er uppdaterade via Facebook och nyhetsbrev för mer info!

Emilia Astrenius Widerström
Ordförande LRF Ungdomen Skaraborg