Ett arbete pågår just nu för att utveckla branschsamverkan inom LRF. En remiss kommer i dagarna att skickas ut till regioner, organisationsmedlemmar, intressemedlemmar och LRF Ungdomen. Sista dag att svara på remissen är 19 februari.

LRF Västra Götaland är redan i startgroparna. Under måndagen ordnades en dag om rollfördelning mellan LRF, branscher och enskilda föreningar. Sammanlagt ett trettiotal personer deltog, bland annat regionala företrädare för ett tiotal av LRFs organisations- och intressemedlemmar.

Regionen hade satt tre mål för dagen:

  • Skapa ett regionalt kitt mellan LRF Västra Götaland och branschföreträdare.
  • Bidra till en hög svarsfrekvens på remissen om utveckling av branschsamverkan inom LRF.
  • Lära sig mer om och av varandra.

Regionordförande Sofia Karlsson känner sig nöjd med dagen:

- Det var bra och intressanta diskussioner som många deltog i vilket bidrog till att jag lärde mig mycket. Alla borde känna att de fick med sig så mycket så att man påverkar sin egen organisation i hur de skall svara på remissen och slutligen så var det bra att träffa så många andra förtroendevalda från våra organisations- och intressemedlemmar, säger hon och fortsätter:

- Jag känner att vi har starten till ett starkare LRF Västra Götaland. Kittet har börjat klibba helt enkelt!

LRF Halland planerar att genomföra en liknande dag den 29 januari.

Anders Karlsson, organisationsutvecklare LRF riks och medverkande i träffen