Afrikansk svinpest är en fruktad sjukdom som ger hög dödlighet både hos vildsvin och hos gris. Sjukdomen har under ett antal år spridits okontrollerat i Ryssland, och troligen också i Vitryssland, men förekommer sedan början av 2014 även i Polen, Estland, Lettland och Litauen. Om du jagar eller kommer i kontakt med vildsvin i dessa eller närliggande områden finns en risk att du kan föra med dig smitta hem.

Läs mer>>