Kvällen inleddes med en intressant dragning via Kristian Jochnick från Länsstyrelsen. Han gav oss ett axplock som berörde direktstöd, förgröning, miljöstöd (minskat kväveläckage och skyddszoner) samt investeringsstöd för 2016. Likaså en utblick mot vad Integrerat växtskydd innebär.

Kvällen präglades av knappt 30-tal debattglada deltagare i alla åldrar. Frågor som diskuterats var framförallt utbetalningar av EU-ersättningar, förtroende för myndigheter, vattendirektivet och utvecklingen av Naturbruksgymnasierna.

Ny ordförande efter David Radivoj blev Jonas Pettersson. Den valda styrelsen präglas av företagaranda och framtidstro samt upplevs ha en bra dialog med kommunen.

Fyra motioner klubbades: Kronhjortsförvaltning, syradoppad kyckling, antibiotikahantering samt nolltaxering av moms som påverkansmetod.

En sanslöst bra kväll som berikar mitt LRF-engagemang med energi och stolthet!

Monica Didriksson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland och deltagare under årsmötet