Efter en spännande morgon på Skövde station med snökaos i Göteborg med försenade och inställda tåg som följd kom jag till slut fram till Stockholm 1,5 timme försenad och fick lite diskret försöka smyga in i föreläsningssalen där dagens program redan startat. Temat för konferensen var Så skapar vi framtidens djurskydd tillsammans

Under dagen pratades det mycket om djurvälfärd och konkurrenskraft och Ingrid Eilertz från Jordbruksverket poängterade flera gånger under sin presentation att djurskyddskontrollen inte säkerställer djurskyddet utan det gör djurägaren varje dag!  Hon pratade också om att det kanske behövs en flexiblare lagstiftning som kan ge möjlighet att uppfylla kraven på olika sätt utan att sänka djurskyddsnivån. Vilket också skulle kunna leda till att öppna upp för nya lösningar och innovation men att en utmaning kan bli att säkerställa rättssäkerheten.

Hon berättade även att Sverige fött högsta betyg under FVOs inspektioner i Sverige och att nu andra EU länder ska komma hit på studiebesök. Hon pratade även om vikten att standarden i EU måste höjas och att alla MS måste leva upp till djurskyddskraven. Även den punkten tryckte landsbygdsministern på under sitt tal på eftermiddagen.

Vi fick även lyssna på vad som händer i Danmark just nu och det satsas väldiga pengar från den danska regeringen på djurvälfärd. Här pratades det framförallt om gris och vilka insatser som är gjorda och kommer ske framåt. Väldigt tydligt med konkreta mål på vad exakt som skulle göras. Det jobbas även med att tas fram en djurvälfärdsmärkning med en till tre stjärnor beroende på vilka kriterier som uppfylls fattade jag det som (danska är inte alltid det lättaste att förstå) och den märkningen hoppas dom komma med i butik under 2016. Det satsat verkligen stort på det här och min egna känsla är att här måste vi i Sverige se upp lite så vi inte blir omsprungna.

Handlingsplanerna för nöt, lamm, gris och mjölk gicks igenom efter lunch där de olika företrädarna berättade hur arbetet har gått till med att ta fram dessa och att målet var att öka den svenska produktionen och konkurrenskraften! Frågan om en förenkling av betesslagen väckte såklart reaktioner och här går många åsikter verkligen isär! Hörde många diskussioner om detta även under minglet på rasten. Vad jag förstod det som så är det bland annat dokumentationen man tittar på att försöka förenkla för betesperioden. Vem är det som bedömer vad som är t.ex dåligt väder och när det ur djurskyddssynpunkt faktiskt är bättre för djuren att vara inne?

En ”diskussionssoffa” ställdes iordning på scenen för lite paneldebatt. Där faktiskt jag tydligen varit en av de påtänkta. Här diskuterades det flitigt om kommunikation, framtid, möjligheter, konkurrenskraft mm.  Det som fastnade i min skalle var bland annat för att fortsätta framåt med djurskyddsarbetet måste det blir fler som kan nyinvestera! Det trycktes även på att den offentliga sektorn måste bli bättre i sin upphandling för att gå före och visa att dom verkligen står för det dom säger och vill ha kvar svensk animalieproduktion i Sverige!

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht inledde sitt tal med orden, Mat är hälsa! Viktigt för att stärka näringen är att bli klar med livsmedelsstrategin och att konkurrenskraften är avgörande! Gott djurskydd = god konkurrenskraft. Även djurvälfärdsersättningarna är viktiga för att bibehålla konkurrenskraften. Djurskyddet inom EU måste stärkas, alla länder måste uppfylla minimikraven i lagstiftningen och här trycker tydligen Sverige på väldigt hårt. Det jobbas även med att inom EU ta fram en djurskyddsplattform och inrätta nätverk för djurskyddet. Landsbygdsministern/regeringen har som mål att under året lägga proposition om en ny djurskyddslagstiftning. 

Avslutning/sammanfattning

Miljösidan jobbar med frivilligt och lockar mer med ”morot” bra exempel på det är greppa näringen som leder till både ett bra miljöarbete och en förbättrad ekonomi i företagen. Djurskyddet jobbar mycket mer reglerat och har nog saker man kan lära av hur man jobbar inom exempelvis greppa näringen. Det är viktigt att Jordbruksverket når ut till Länsstyrelserna och de myndighetspersoner som jobbar med djurskyddsfrågor och kontroll så vi får en rättvis bedömning, en bra tillämpning och ett bra bemötande oavsett vart i landet vi bor.

Vi ska vara stolta över den djurvälfärd vi har i Sverige och vår låga användning av antibiotika. ”Förebygga går före bota! Friska djur behöver inte antibiotika!”

Det låter väldigt fint med handlingsplaner men nu gäller det verkligen att dom sjösätts och att det leder till konkreta åtgärder som faktiskt kan ”rädda” näringarna. Måste gås från ord till handling!

Jag hoppas och önskar att man verkligen tar tillvara på all den kunskap som den svenske bonden har och utnyttjar den! Låt oss vara med i diskussionerna och bestäm inte en massa dumheter över våra huvuden. Viktigt med nätverk även mellan bönder för att utbyta kunskap och erfarenheter.

Så, det var en liten sammanfattning om hur jag upplevde dagen. Jag hoppas jag uppfattade det mesta rätt och inte har kommit med en massa felaktig information.

Hanna Johansson
Mjölkbonde och styrelseledamot i LRFs kommungrupp i Falköping