Samtidigt har regeringen skickat det av vattenmyndigheterna reviderade åtgärdsprogrammet till de överklagande kommunerna, jordbruksverket och HaV på remiss med en fråga om de står kvar vid sina ståndpunkter.

Beslut i denna fråga väntas av regeringen i april-maj.

LRF kommer i alla kontakter med ministrar Bucht och Romson lyfta denna fråga. LRF kommer också kontakta departementen. På regional nivå kommer vi naturligtvis ta uppfrågan med våra lokala riksdagspolitiker. Gör det du också!

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige