Inledningsvis informerade Stefan Gustavsson från Länsstyrelsen om de olika stöd och bidragsmöjligheter som kunde erhållas från EU-bidragen. Där fanns en hel del nyheter att informera om och för många stöd var det bråttom att hinna söka. Vad som däremot inte verkade vara lika bråttom med, var utbetalningarna av redan beviljade stöd, något som Stefan menade till stor del kunde skyllas på Jordbruksverket och dess datorer. Länsstyrelsen hade i dessa sammanhang mera en inspekterande och kontrollerande funktion.

Efter Stefan Gustavssons informativa redogörelse och en frågestund kunde man övergå till årsmötesförhandlingar.

Dessa leddes av Lennart Freiholtz som kunde redogöra för det gångna årets ganska omfattande verksamhet. Man hade bland annat upprepat 2014 års studieresa med kommunledning och en del tjänstepersoner, till gårdar med olika produktionsinriktning och en del andra verksamheter på landsbygden. Ytterligare en gång under året hade man sammanträtt med kommunledningen och diskuterat frågor som berörde landsbygden. I juni hade man anordnat en gemensam bussresa i Skaraborg med besök på Rubens Maskinhistoriska museum och Vadsbo mjölkgård utanför Mariestad. Över 50 LRF-are deltog. Lika många reste med buss till Logårdspuben i Grästorp där man fick information om kronviltets härjningar i granskog och hur jakten skulle bedrivas i dessa områden. Denna kväll avslutades med en god supé.

Till kommungruppens styrelse valdes:

  • Brynolf Appelgren och Sven Olof Johansson, Gärdhems LRF-avdelning.
  • Lennart Freiholtz och Magnus Olsson, Fors-Rommele LRF-avdelning.
  • Anders Appelgren och Eric Johansson, Upphärads LRF-avdelning.
  • Patrik Birgersson, Vänersborg-Trollhättans LRF-avdelning.
  • Lars Brügg och Ulf Johansson, Åsaka-Björke LRF-avdelning.

Av dessa omvaldes Lennart Freiholtz till ordförande.

Till fullmäktige vid regionstämman i Vara utsågs Anders Appelgren, Ulf Johansson och Börje Larsson. Ersättare blev Patrik Birgersson, Lars Brügg och Brynolf Appelgren.

En motion från Åsaka-Björke angående lantbruksutbildningen sändes vidare till regionsstämman.

I debatten som avslutade årsmötet deltog bl a Monica Didriksson som representant från regionsstyrelsen.  

Eric Johansson
Sekreterare LRFs kommungrupp Trollhättan