På sidan finns en hel del av det som är känt från sommarens sjukdomsfall i delar av Falköpings kommun samt en del allmän information om sjukdomen. Denna sida kommer dessutom att uppdateras kontinuerligt i takt med att ytterligare information framkommer och Länsstyrelsen kommer under sommaren 2016 att organisera en förstärkt bevakning på eventuella nya sjukdomsfall i samarbete med de besättningsveterinärer som är verksamma i området vilket vi från LRFs sida tycker är ett mycket bra initiativ.

Samtidigt vet vi för lite om flera saker som man som djurhållare skulle vilja veta mer om. Kunskaperna om smittvägarna mellan besättningar under 2015 är t ex alltjämt i det närmaste obefintliga. Viss provtagning har förekommit genom Länsstyrelsens och kommunens försorg men de har inte medfört att några smittvägar vare sig kunnat styrkas eller uteslutas. Vi arbetar dock vidare för att försöka få svar på denna och andra ännu obesvarade frågor och LRF har kontakter med bland annat Jordbruksverket och SVA i den frågan.

Tills vidare vill vi rekommendera den intresserade att lära sig mer om sjukdomen och följa utvecklingen på Länsstyrelsens hemsida om frasbrand >>

Janne Landström
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, 0522-64 25 43