Länsstyrelsen i Västra Götaland har meddelat att Jordbruksverket inom kort kommer att skicka ut kontrolluppgifter för 2015 och där kommer beloppet stå med. Det kommer även att framgå av själva slutbetalningen som innehåller det egentliga beslutet om nötkreatursstöd att det redan betalats ut ett belopp.

Anledningen till att det inte skapades ett mer specificerat utbetalningsbeslut var att man sent bestämde sig för att betala ut ett förskott på 85 % till de som sökt nötkreatursstöd. Att utveckla ett brev prioriterades då ned till förmån för att betala ut pengar.