Först ut var Camilla Rosman från Viking Genetics som berättade om Viking Genetics och deras avelsinriktningar. Sverige har sedan år 1985 arbetat för hälsoegenskaper hos korna. 1996 var det få andra länder som avlade på hälsoegenskaper, för dem låg fokus på produktion och exteriör. Norden är bäst i världen på juverhälsa och fertilitet.

Idag har man kommit långt med genetiken. Det går snabbt att få fram genetiska avelsvärden på tjurar. I framtiden hoppas hon att de genetiska testen ska bli billigare så det kan bli en möjlighet för mjölkföretag att ta genomiskt test på alla kvigkalvar för att i ett tidigt skede bedöma vilka kvigor företaget ska behålla till mjölkkor. Detta för en möjlig lönsamhet.

Andra föreläsaren var Jessica Olsson från Distriktsveterinärerna. Jessica pratade om att veterinär och lantbrukare i framtiden ska sikta mot att bli mer samarbetspartners. En viktig punkt i veterinärers dagliga arbete är den akuta vården på gårdarna och den är viktig att i framtiden kunna minska och istället sträva efter mer planerade besök och förebyggande metoder till skillnad från dagens många akuta arbete. Kan vi sträva efter att förebygga sjukdomar och ha veterinär med rådgivande samarbete och uppföljning kan vi komma långt. Det är roligare att lösa problemen innan de uppstår.

Jessica presenterade den nya metoden ViLA. Konsumenten är i fokus där okunskap finns. Vissa anser att med denna nya inriktning kommer det bli högre risk för antibiotikaresistens och så vidare. Det är inget som Jessica tror kommer att vara något konsumenten ska vara orolig för eftersom det kommer vara uppföljning inom ViLA.

Kvällens tredje föreläsare var Sofia Wiberg med sitt företag Djuretikbyrån där hon berättade om hur konsumenten ser på djurhållning och lantbruk. Många missuppfattningar och okunskap, tradition, känslor, etik, värderingar, ställningstagande, intressekonflikter och så vidare styr varför det är starka klyvningar mellan vissa grupper av människor, konsumenter och producenter.

Etik är ett gammalt ord och står för sedelära, läran om moral. Essensen av etik är att inget är rätt eller fel.

Konsumenten påverkas redan i tidig ålder av omgivningen, redan i barnböcker får de en bild av extremt gröna ängar och blå himmel med ett gulligt lantbruksdjur på bild och sätts en sådan bild i parallell med en bild på ett paket med exempelvis kotletter blir skillnad i upplevelse och känsla ganska stor. Även reklam påverkar konsumenter där djur är inblandade. Och mitt i ”bomullsvärlden” med Lambi och svart-vita kor ställs detta mot extrema artiklar om djurlidande.

Sofia förklarade att för att få konsumenten mer medveten kräver det att konsumenten får lite baskunskap och kan reflektera över hur saker och ting hänger ihop. Att tala öppet om intressekonflikter och intressen kan vara en väg att förstå.

Kvällens sista föreläsare var Sophie Helander, Cowsignals Sverige. Det första hon sa var; ”Det ska vara kul att jobba med djur!!” och det kräver att de ska vara friska välmående djur. Kor ska vara hela, rena, friska och ha bra hull. Sverige är bra på djurhälsa och måste fortsätta sträva efter att bli ännu bättre. Man får aldrig nöja sig utan fortsätta sträva framåt. Det är viktigt att jobba aktivt med djurhälsan, djur förtjänar att leva ett långt och friskt liv. Vi tjänar bättre på kon då. En gammal ko producerar mer, är som mest lönsam vid laktation 6 - 7 och mjölkar mer i laktationerna efter än hon gjorde i laktationerna i tidig ålder.

Alltså är hållbara kor att sträva efter, inte försöka ha en lönsamhet på att slå ut korna tidigare vid ca 2 - 3 laktationen. Hållbarheten och hälsan beror 70 - 80 % på management och 20 - 30 % på avel och foder.

Sophie visade en bild på sångerskan Beyoncé och berättade att alla kor i lagården är alla som Beyoncé, alla kräver en komfortabel bädd att vila på, mat av hög kvalitet och alla bekvämligheter de behöver för att ha en god förutsättning. I Beyoncés fall för att gå ut på scen och ge publiken en taklyftande föreställning och i kons fall att leva länge och producera mycket.

Sophie talade om kosignaler, betets 6 friheter för kon, ljus, luft, plats, liggyta, vatten och bete. Det är vad kon ska ha även i lagården. Inte riskera lagårdens 6 begränsningar så som hältor, dålig luft och dåligt ljus och så vidare.

Enkla åtgärder kan vara överhängande för kons hälsa, exempelvis en nackbom i liggbåsraden som sitter fel, att flytta upp den kan ändra livslängden på stor del av besättningen.

En röd tråd som fanns med i alla fyra föreläsningarna var konsumenten och strävan framåt, att det alltid finns möjlighet till förbättring. Och under diskussionerna mellan föreläsningarna pratades det mycket om att vi behöver nå ut i skolor med lantbrukets perspektiv och roll i samhället. Och vi kan komma närmare konsumenten.

Och avslutningsvis att framtidens djurhälsovård kan bara bli bättre och mer effektiv!

En mycket trevlig kväll! Tack till alla föreläsare och till er som deltog!

Detta var sista Framtidens-mötet för denna säsong. Till hösten drar en ny säsong igång och först ut kommer Framtidens skog och Framtidens ekonomi!

Frida Andersson
LRF Ungdomen Skaraborg, hildafrida91@gmail.com