Frasbrand drabbar idisslande djur och oftast under betessäsongen men även sjukdomsfall under stallperioden kan förekomma. Sjukdomen drabbar enstaka djur i Sverige varje år, men större utbrott liknande detta har tidigare skett på Öland och utanför Kristianstad under de senaste 20 åren. I torsdags kväll arrangerade därför LRF-avdelningarna i Broddetorp, Gudhemsorten och Vilske Norra ett informationsmöte för djurägare i drabbat område.

På mötet presenterade veterinärer från Djurhälsovården, Växa, Länsveterinären och representanter från distriktsveterinärerna i Falköping och Stordjurskliniken i Vara sina erfarenheter och kunskaper om sjukdomen. Deltog gjorde även LRF och Länsförsäkringar.

Totalt var ett 60-tal oroliga djurägare närvarande. Kunskapsläget både nationellt och internationellt presenterades. Själva sjukdomsförloppet är som regel väldigt snabbt och oftast med dödlig utgång såvida inte behandling kan sättas in i tidigt skede. Oftast börjar symtomen med ordentligt nedställt allmäntillstånd tillsammans med hälta och/eller förlamningssymtom i bakdelen.

I tidigt skede kan sjukdomen ibland behandlas effektivt med antibiotika men det kan röra sig om ett fåtal timmar innan det kan vara försent. I senare skede är vanligtvis sjukdomen inte möjlig att behandla. Som regel drabbas bara unga djur men det har i sällsynta fall även drabbat äldre djur. I detta området har inga vuxna djur drabbats under 2015 utan sjukdomen har bara drabbat kalvar och ungdjur.

Sjukdomen är vanligt förekommande internationellt i vissa områden och behandlas effektivt med vaccin. Det finns ett flera olika vaccinpreparat tillgängliga och dessa är väldigt effektiva och i stort sett utan kända biverkningar. Prismässigt är vaccinet väldigt billigt men det krävs oftast två behandlingar för bästa skydd. Kan detta arbete utföras på stall innan betessläppningen blir arbetet effektivt. Inom området som drabbats rekommenderas vaccination av unga djur om gården eller angränsande fastigheter drabbades under 2015.

Den stora frågan för besökarna var varför sjukdomen drabbade just detta området och just detta år och där fanns inga tydliga svar. Erfarenheter från tidigare likande utbrott visar att långvarig väta verkar ha en klar betydelse. Bakterien är en allmänt förekommande jordbakterie med långvarig överlevnad och väldigt tålig som sporer. Den är anaerob och kan även leva i syrefri miljö. Den kan inte smitta mellan levande djur.

På Länsstyrelsens hemsida finns en sida Frasbrand >> som kommer att uppdateras under betessäsongen kontinuerligt under betessäsongen.

Det är viktigt att misstänkta fall under 2016 snarast rapporteras in till denna sida så att lantbrukare tidigt får indikationer om ev indikationer i sina områden.

Nils Johan Ingvar-Nilsson
Nötköttsproducent Vilske Kleva, n.ingvar-nilsson@lrfkonsult.se