Med bakgrund i den debattartikel som vi hade i Göteborgs Posten så ville de träffa oss, ha en dialog och ge sin bild av läget.

De anger fyra orsaker till förseningar.

  1. Funktionerna för direktstödet var inte på plats före årsskiftet, däribland beräkningarna av sanktionerna.
  2. Landsbygdsstöden. Kommissionen godkände inte det regelverk vi tidigare hade i Sverige. Speciellt inte kompensationsstödet. Den förra regeringen hanterade inte detta tillräckligt skyndsamt och det nya systemet godkändes i EU först i maj 2015. Först därefter kunde IT systemet börja byggas.
  3. Länsstyrelsens hantering. Det har saknats resurser för att lösa problem, samt att den mobila applikationen för fältkontroller inte varit tillräckligt användarvänlig.
  4. IT systemet. Det är Jordbruksverkets ansvar.

Uppskattar att 90% av gårdsstödet är utbetalt i Sverige.

Jämförelse med Danmark som betalat ut 97% är inte riktigt jämförbar eftersom de inte har något kompensationsstöd där. 

De räknar med att 85 % av alla stöd skall vara utbetalda senast mars/april.

Tillsammans med andra länder jobbar Jordbruksverket med politikernas samtycke för att det skall vara möjligt att betala ut 70 % av direktstöden i slutet av oktober (idag 50 %) samt 85 % av LBP (idag 75 %).

Orosmoment för årets utbetalningar är att kompensationsstödet skall ändras, när det finns på plats skall även IT systemet byggas utifrån det. 2016 skall det dessutom göras en förändring gällande sanktionsregelverket som på lite längre sikt kommer vara bra för oss lantbrukare, men på kort sikt så innebär alla regelförändringar ombyggnad av IT systemet.

Ett arbete över att effektivisera kontrollerna i Sverige är påbörjat. 

Vi fick även en förklaring om hur det går till när Sverige får pengarna från EU. Sverige betalar ut direktstöden ur egen kassa, avropar det från EU och får betalt inom 2 månader. Samma sak gäller övriga stöd, men där har EU tre månader på sig att betala Sverige. 

Självklart kommer vi LRF Västra Götaland fortsätta följa vad som händer och fortsätta påverka för så snabba utbetalningar som möjligt.

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland