Under torsdagskvällen genomförde LRFs kommungrupp i Lidköping sitt årsmöte. Ett 30-tal av drygt 1 100 medlemmar närvarade. Lennart Jonsson, upphandlingschef vid Lidköpings kommun informerade om den kommande livsmedelsupphandlingen och därefter höll Annika Bergman från LRFs riksförbundsstyrelse ett uppskattat föredrag om aktuella och kommande frågor inom LRF.

Annika pratade bland annat om den ökande klyftan mellan stad och land som hon beskrev som ”Östermalm bestämmer, landsbygden betalar”. Hon beskrev pågående trender i samhället med rubrikerna Globalisering, Digitalisering, Urbanisering och Polarisering. För Annika är LRF främst en företagarorganisation som sätter lantbruksföretagande främst på agendan.

Efter Annikas föredrag och en stärkande kopp kaffe vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Under Sven Bengtssons lugna ledarskap som mötesordförande valdes huvuddelen av styrelsen om. Jens Gustafsson, Friel, hade avsagt sig och Josefina Guttman, Tunbygden, efterträder Jens i styrelsen. Till ordförande omvaldes undertecknad, Carl-Fredrik Svederberg. Inga skrivelser eller motioner antogs till regionförbundet.

Ett intensivt verksamhetsår 2015 lades till handlingarna och nu börjar vi ett minst lika intensivt arbete detta år med många viktiga frågor. Nu skall vi lägga fokus på den nya svenskmärkningen och få allmänheten att ta till sig den.

Carl-Fredrik Svederberg
Ordförande LRFs kommungrupp Lidköping