Den nya e-tjänsten finns på hemsidan: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/blanketter/Pages/registrering-av-livsmedelsanlaggning-i-primarproduktion.aspx

Har du inte e-legitimation kan du fylla i uppgifterna, skriva ut, skriva under och skicka in dem i pappersformat.

 

Vid registrering lämnar man uppgifter om:

  • Produktionsplats med fastighetsbeteckning
  • Produktionsinriktning (huvudinriktning samt eventuellt annan produktion)
  • Produktionsvolym per år (t ex antal djur till slakt, antal kg producerad spannmål mm)
  • Eventuella kvalitetssäkringssystem som verksamheten är ansluten till.  (Kvalitetssäkringssystem är exempelvis om man är ansluten till IP Sigill, KRAV, frivillig salmonellakontroll, använder sig av Miljöhusesyn, Branschriktlinjer eller liknande.)

När man registrerar sig via e-tjänsten får man besked om anläggningen redan är registrerad genom att fastighetsbeteckningen visas.

Observera att man inte kan göra ändringar på redan registrerade anläggningar via e-tjänsten. Då måste man antingen använda pappersblankett, finns här http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/blanketter/livs_090_2016_01_anm-for-registrering-primarprod-livsmedel.pdf eller kontakta länsstyrelsen direkt. I e-tjänsten kan man bara registrera anläggningar som tidigare inte registrerats.

Syftet med registret är att garantera folkhälsan och konsumenternas trygghet genom god livsmedelssäkerhet. Den som inte registrera sin anläggning riskerar att inte få bedriva verksamhet där livsmedel hanteras.

När du registrerat dina anläggningar kan du bocka av punkten V1.1 i din Miljöhusesyn.

/Christina Åkerman, Länsstyrelsen i Västra Götaland