Sofia Karlsson, Janne Landström och undertecknad, Ronny Johansson, samt Anders Wetterin LRFs viltexpert och LRFs vice ordförande Sven Erik Hammar träffade Jägareförbundet i veckan, den 3 februari i Skövde.

Från Jägareförbundet deltog: Folke Fagerlund, SJF förbundsstyrelse, Alpo Syväjärvi, länsordförande Jägareförbundet Södermanland, regionchef mitt, Kurt Andersson, länsordförande Jägareförbundet Skaraborg, Bengt-Ove Ström, länsordförande Jägareförbundet S Älvsborg, Göte Johansson, länsordförande Jägareförbundet V Götaland väst, K-J Brindbergs, jaktvårdskonsulent V Götaland och Jihm Forsberg, regionchef syd Svenska Jägareförbundet. En namnstark församling.

Bakgrunden till träffen var vår riksmotion 2015 där vi ifrågasatte om allmänna uppdraget skulle utföras av en intresseförening utan istället av en oberoende myndighet. Beslutet på LRFs riksstämma blev att vi skulle prata med Jägareförbundet, detta var en del i detta.

Hur detta möte skulle landa ut var lite oförutsägbart. Det var mycket spänt läge de första två timmarna.

Folke Fagerlund gick ut hårt med att de inte kunde förstå kopplingen med allmänna uppdraget och för stora klövviltstammar.

Det blev en bra dialog där samtliga var med. Tror vi fick dom att förstå att vi menade allvar att det inte är OK med dessa stora klövviltstammar.

De accepterar Äbin samt att beslutad handlingsplan för älg i länet skall genomföras. Det övergick till en vilja från Jägarförbundets sida att vara konstruktiva och gå framåt.

Tre saker kom vi överens om:

  1. Gemensam utbildning i höst av markägare av Äbin samt markägarens roll i älgskötselområde och dess samråd. Där skall samtliga ledamöter i Älgförvaltningsgrupperna bjudas in.
  2. Undertecknad och Göte Johansson fick i uppdrag att gemensamt formulera att vid utfodring är det inte OK med lokalt stora fodermängder, t ex ett lass sockerbetor i skogen.
  3. Samt att vi skall träffas igen. Jägarförbundet bjuder in.

Ronny Johansson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland