Nu finns dispensansökningsblankett på MÖS hemsida för Vätterns vattenskydd. Gäller i tre år, men kan kompletteras under den tiden, utan extra kostnad, om nytt bekämpningsmedel kommer alt man ska behandla med svamp/insekt. Pris: 2 760 kr i år. Ska sökas fyra veckor innan och man får inte sprida innan tillstånd.

Dispensansökningsblankett >>

Berit Henriksson
Kommungruppsordförande Hjo