Regeringen tittar just nu på hur man kan utforma amorteringskrav på fastigheter. LRF har uppmärksammat problemet. LRF motsätter sig amorteringskrav för lantbruksfastigheter >>

LRF har därför varit i kontakt med ett antal riksdagsledamöter, och de kommer att bevaka skrivningarna om jord/skog i förestående justering av utskottstexter, säger Lars-Erik Lundqvist, LRF riks.

Se även artikel på atl.nu i frågan >>

Clara Hyltbäck
LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se