Vi söker inte efter några specifika produktgrupper utan allt från nischade produkter till säsongsvaror och allt däremellan är av intresse.

Gå in på följande länk www.boras.se/enkat/intressekoll

Här har du som producent möjlighet att elektroniskt lämna en intresseanmälan i en enkät för att genom upphandling bli livsmedelsleverantör till Borås Stad, lämna kontaktuppgifter och samtidigt lämna frågor. Intresseanmälan ansvarar Anton Eriksson för samt sammanställning av resultatet. Skulle det vara så att ni inte har tillgång till dator utan vill lämna svaren per telefon går det också bra.

Tre snabba:

  • Vi har en första deadline på intressekollen som sträcker sig till den 12/4. Vi stänger inte möjligheten till intresseanmälan permanent då, utan en första deadline till att gå igenom resultatet.
  • Är ni i behov av ytterligare informationsmaterial om Samordnad varudistribution och vårt arbete kring livsmedel tveka inte att ta kontakt.
  • Har du som livsmedelsproducent/livsmedelsleverantör frågor om något rörande detta är ni välkomna att kontakta Anton Eriksson.

Givetvis har jag och kollegor från Borås stad möjlighet att också komma ut och presentera detta inför olika grupper om detta skulle vara av intresse!

Kontaktperson: Anton Eriksson, utredare Borås Stad, 033-35 74 79/0768- 88 74 79.