Arbetsgruppen för bildandet av Göta älvs vattenskyddsområde har lämnat en ny lägesrapport om arbetet att inrätta ett nytt vattenskyddsområde kring älven.

Lägesrapport >>

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se