I Tibro har den gröna näringen stor betydelse och utgör en väsentlig del av näringslivet.

Under senhösten 2012 träffades dåvarande Tibrobygdens LRF-ordförande Lennart Johansson och Tibro kommuns näringslivsutvecklare Ingela Backman för att resonera om hur dialog och en mötesplats för landsbygdsföretagen kunde skapas.

Mötet resulterade i att Tillväxt Tibro i Tibro kommun tillsammans med Tibrobygdens LRF sedan våren 2013 anordnar 4 – 5 nätverksluncher per år. Nätverksträffarna samlar ca 30 landsbygdsföretagare, politiker och kommunala tjänstemän med flera vid varje träff. Träffarna har olika teman och syftar till att företagen får träffas och hitta gemensamma nämnare samt få aktuell information från olika aktörer.

Under 2013 söktes och beviljades medel från Leader Östra Skaraborg till en kartläggning av de landsbygdsföretag som har sin verksamhet utanför tätorten Tibro. Syftet var att genom kartläggningen bl a samla fler landsbygdsföretag som kan samverka för att utveckla landsbygdsnäringen, ytterligare förstärka nätverket och hitta fler företag som vill delta samt att stimulera fler företag att etablera sig i Tibro och Skaraborg.

Sist men inte minst vidmakthålla och stärka landsbygdens utveckling där landsbygdsföretagen är livsgivande.

Karin Jonsson, LRFs kommungrupp i Tibro
Ingela Backman, näringslivsutvecklare Tibro kommun