Till LRF Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götalands län har med uppskattning tagit emot en lista med förslag på regelförenklingar från regionsstyrelsen för LRF Västra Götaland.

Läs Länsstyrelsens svar här >>