Lars har motionerat i frågan i riksdagen och LRF lyfte de punkter som vi anser behöver finnas med i ett nytt regelverk för dessa anläggningar:

  • Se den småskaliga vattenkraften som en resurs för landsbygden och för det hållbara samhället.
  • Lägg fokus på miljöåtgärder, inte på kostsamma juridiska processer.
  • Ett enklare tillståndsförfarande med en större avvägning till konsekvenserna för den som driver verksamheten.
  • Ett större ansvar för staten i hur åtgärder ska finansieras.

Intill dess att ett mer hållbart system är på plats måste också Länsstyrelserna avvakta med att dela ut förelägganden mot dessa verksamheter.

Det blev en bra diskussion, men det är inte helt enkelt att hitta den tydliga utvägen för att lösa detta. Just nu behandlas de tiotal motioner som handlar om vattenkraft i riksdagens civilutskott och i juni väntar beslut. Riksdagens besked kan också få betydelse för den proposition som väntar i höst kring vattenverksamheter.

Erik Evestam
Äganderättsexpert, erik.evestam@lrf.se