Initiativtagare var Katarina Johnsson Södra. Med på träffen var från Södra Göran Örlander, skogschef och Johan Frisk, viltansvarig. Från Skosstyrelsen Bertil Lundahl.

Från Viltförvaltningsdelegationen medverkade bl a undertecknad, Ronny Johansson, från LRF, Göte Johansson, Jägarförbundet samt representant för den ideella naturvården och Robert Karlsson från Länsstyrelsen.

Alla tre ordförandena i Älgförvaltningsområdena 1, 2 och 3 i Bohuslän och Dalsland var också med samt intresserade markägare och jägare, totalt ca 20 personer.

Problemet är att det planteras för mycket gran på fel mark. Där det planteras tall äter älgen upp den. Granen får inte den tillväxt den borde ha samt i vissa fall blir det röta.

Vi var i skogen och tittade på en tallplantering, enligt Södra tappar skogsägaren mellan 10 000 – 40 000 kr per ha på en skadad tallföryngring.

Vi hade en mycket bra dialog där samtliga intressen kom fram till att detta med att vi inte får tall att överleva där det passar bäst med tall måste ändras på. Det finns dock ingen enkel lösning.

Älgstammen måste minska. Älgbetesinventeringen, Äbin, är ett mycket bra instrument vid älgförvaltning och skall användas. Kunskapsnivån hos markägare måste höjas så att de förstår hur mycket pengar som förloras pga av att "fel" trädslag planteras. Markägarna måste agera mer i älgskötselområdena och älgförvaltningsområdena så att älgstammen blir i bättre balans med fodertillgången.

Jag konstaterade i mitt slutord på denna dag att denna situation i Dalsland inte är unik utan så här ser det ut på många ställen i länet.

Vi har under 2015 i Viltförvaltningsdelegationen i Västra Götaland antagit en ny länsmålsättning som säger att där skador på skog är för stora samt där kalvvikter är under 70 kg skall älgsstammen minska.

Detta skall nu synas i älgförvaltningsplanerna .

Från 11 mars finns älgförvaltningsplanerna från Älgförvaltningsgrupp 1, 3, 6, 7 och 9 på Länsstyrelsens hemsida >>

De övriga planerna kommer inom kort. Det finns möjlighet för markägare att överklaga dessa planer inom tre veckor från det att de läggs ut på nätet.

Ronny Johansson
Vice ordförande LRF Västra Götaland, ronny.b.johansson@gmail.com