Länsstyrelsen informerade om att de deltog i ett forskningsprojekt från Karolinska Institutet för bättre kommunikation och bemötande vid kontroller. Några djurskyddsinspektörer i VG har utbildats och tanken är efter utvärdering att fler ska gå utbildningen. Utav de anmälningar som kommer in åker Länsstyrelsen ut på 50 % och utav dessa så är 53 % obefogade och gäller då främst husdjur.

Länsstyrelsen gör en omorganisation där veterinär- och djurskyddsenheten kommer att bestå av fyra funktioner. Förprövning, länsveterinär och primärproduktionskontroll i en funktion samt att djurskyddet delas upp i tre funktioner; öst, väst och syd.

Vi diskuterade de checklistor som brukaren får behålla idag. Vi vill ha mer tydlighet, vilket kommer att jobbas vidare med och som vi följer upp vid nästa möte i september.

Anette Karlsson
Omsorgsansvarig för LRF Västra Götaland, anette.karlsson@lrf.se