Förslag till nya föreskrifter för vattenskyddsområdet kring sjön Färgen, Alingsås kommun

Under den pågående samrådsperioden för nytt vattenskyddsområde för sjön Färgen så har LRF lämnat synpunkter på det liggande förslaget. Vi menar att antalet skyddsföreskrifter kraftigt kan reduceras då mycket av befintlig lagstiftning täcker skyddsbehoven för vattentäkten.

LRFs synpunkter >>

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se