Syftet med e-tjänsten är att förenkla registreringsprocessen för företagaren. Detta är ett EU-krav. Det finns 9 000 företagare i primärproduktionen i dag men endast 600 företagare som är registrerade.

Registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktion >>

Anette Karlsson
LRF Västra Sverige, anette.karlsson@lrf.se