I år med minskat antal fullmäktige från 250 till 184. 165 fullmäktige närvarade på stämman.

Lars Gezelius, Vedum, Katarina Johansson, Jörlanda och Clara Holm, Bollebygd, hade valt att lämna styrelsen. Peter Tagesson, Gällstad, Svante Kaijser, Trollhättan och Elin Johansson, Månstad, valdes in i deras ställe. Sofia Karlsson, Grästorp, omvaldes som ordförande.

Presentation av nyvalda styrelseledamöter >>

52 motioner samlade till 39 yttranden behandlades. Stämman beslutade att sända åtta motioner till riksförbundsstämman. Motionerna som gick vidare till riksförbundsstämman handlar om gäss, rovdjursangrepp, försenade utbetalningar, särskatt och dieselfrågor, syradoppad kyckling, utbildning utanför regionen, livsmedelsproduktionen och juridiska personers möjlighet att förvärva mark.

Samtliga stämmohandlingar >>

Beslutade att-satser (avseende yttrande) under stämman >>

Gudhemsbygden, Vilske Norra och Broddetorpsortens LRF-avdelningar fick dela på utmärkelsen Årets lokalavdelning för sitt arbete med frasbrand bland nötkreatur.

Lotta Bäckberg, Orust, Monika Hermansson Friedman, Fristad, Pernilla Nordberg, Floby, Åke Andersson, Hyssna, Thore Hansson, Färegelanda, David Radivoj, Vara och Bo Thörnberg, Skara, erhöll LRFs högsta regionala utmärkelse silvernålen.

Monica Didriksson, Töreboda och Christer Jansson, LRF Västra Sverige, överraskades med silvernålen för sitt arbete med vattenfrågan.

Vårgårda cykelklubb fick årets kulturpris, Per Lindekrantz stipendium på 15 000 kr.

Stig Johansson, Vedum, erhöll Nötkreatursstiftelsen Skaraborgs stipendium på 10 000 kr.

Drygt 12 500 kr i kontanter samlades in till We Effect vid lunchen. Swish-inbetalningar tillkommer.

Ett Öppet brev till generaldirektör Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen, med rubrikenDet måste tänkas om och nytt om nyckelbiotoperna!” antogs av stämmofullmäktige.

Bönder formar sin egen framtid - artikel i Skövde Nyheter >>