Intresset blev mycket stort, då många "bondpojkar" hade gjort sin militärtjänstgöring på flottiljen och bussen blev snabbt fullsatt. Ett 10-tal personer färdades även i egen bil. Alla deltagarna hade i förväg fått lämna sitt personnummer till Försvarsmakten och prickades av vid entréporten.

Vi blev hälsade välkomna till Såtenäs av major Martin Sävhage, Chef 2:a Fukomp, (Martin är också ordförande i Upphärads LRF-avdelning).

Besöket inleddes med en kvällsmåltid på Parkmässen, som tidigare var huvudbyggnad på Såtenäs gods. Godset inköptes av staten och 1940 kunde F7 invigas som bombflottilj. Utvecklingen har senare varit växlande med många olika flygplanstyper mest kända var kanske A29 "Tunnan".

A32 "Lansen" och från 1973, AJ37 "Viggen". Viggen tjänstgjorde fram till 1997 då den ersattes av JAS 39 "Gripen" och Såtenäs blev en s k Multirollflottilj, som numera har all utbildning på Gripen för både svenska och utländska piloter. Dessutom finns Transportdivisionen med bl a 8 st C 130 Herkules lokaliserad till F7. Dessa plan får tjänstgöra över nästan hela världen.

När kvällsmåltiden var avklarad skulle vi fått bevittna torsdagskvällens sedvanliga kvällsövning med mörkerstart. Av detta blev dock intet då dimman hade sänkt sig över flygfältet och i fredstid avstår man från övningsflygningar under sådana förhållanden. Istället blev vi, per buss, visade runt på det stora flottiljområdet som inrymmer en mindre villastad med bostäder för personalen, vårdcentral, värmecentral som eldas med halm inköpt av kringliggande lantbruk, flygbränsledepå, sportanläggning, egen hamn vid Vänerkusten mm.

Flottiljen har ca 450 officerare, omkring 100 reservister och 140 civilanställda. En stor arbetsplats som betyder mycket för bygden. Från och med i år har dessutom F7 återgått till att vara ett fullständigt krigsförband från att mer ha varit en utbildningsorganisation för flygplanspiloter och man kommer att behöva nyanställa personal. Ny förbandschef är från den 1 mars överste Lars Helmrich.

Därefter fick alla komma in i hangarerna där man delades upp i mindre grupper och fick information om flygplanens funktion, hastighet, olika beväpningsalternativ och allt vad nyfikna LRF-are kunde hitta på att fråga om. Besöket avslutades med en visit på flottiljmuséet och major Sävhage avtackades för ett mycket informativt och trevligt studiebesök.

Eric Johansson
Sekreterare Trollhättans kommungrupp